Släktmöte 2005

Släktmöte i Roxnäs släktförening den 20 augusti 2005 i Torshälla

1. Årsmötet förklarades vara utlyst i laga tid.

2. Som ordförande för mötet valdes Ingrid Andersson och som sekreterare Brita Sollenberg.

3. Till justeringsman för protokollet valdes Gertrud Jellhammar.

4. Rösträknare valdes ej.

5. Verksamhetsberättelse upplästes av Ingrid Andersson.

6. Bokslut och revisionsberättelse upplästes av Karl Axel Andersson. Inga anmärkningar.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Ny styrelse valdes enligt följande:

Ordförande Ingrid Andersson
Sekreterare Brita Sollenberg
Kassör Karl Gustav Andersson
Ledamöter Siv Andersson och Eila Andersson
Vice ordförande Marianne Kindgren (ny funktion i föreningen)

9. Som suppleant i styrelsen ingår Arne Björn.

10. Revisorer Inez Nolåkers och Karl Axel Andersson

11. Medlemsavgiften förblir 50:- per år och familj att betalas för två år i taget.

12. Valberedning Karl Axel Andersson och Monica Lundqvist.

13. Under mötet gjordes en presentation av de närvarande, cirka 30 medlemmar.
Johan Eklund, Göteborg, åtog sig att göra en hemsida för släktföreningen.
Marianne Kindgren hade gjort en släkttavla med fotografier som sattes upp på vägg i lokalen och studerades flitigt.
Marianne har även forskat i mantalslängder och kyrkböcker om Roxnäs under 16- och 1700-talet.
En hälsning framfördes från Gunnel Helander, sondotter till fotografen Carl Larsson.
I Gävle finns mängder med fotografier från Carl Larssons tid som fotograf.
Meddelades att pärmar med släktforskning för föreningen finns på föreningsarkivet i Eskilstuna.
Beslutades att nästa årsmöte äger rum i Barkarö i slutet av augusti 2007.

Eskilstuna september 2005

Brita Sollenberg

Justeras:

Gertrud Jellhammar