Släktmöte 2009

Släktmöte i Roxnäs släktförening i Helgarö Bygdegård den 22 augusti 2009

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

1. Årsmötet förklarades vara utlyst i laga tid.

2. Till mötesordförande valdes Göran Kindgren och till sekreterare valdes Brita Sollenberg.

3. Till justeringsmän för protokollet valdes Gudrun Hillman och Inga Eriksson.

4. Till rösträknare valdes Gudrun Hillman och Inga Eriksson.

5. Verksamhetsberättelsen upplästes av Marianne Kindgren.

6. Bokslut och revisionsberättelse föredrogs av Inez Nolåkers. Revisorerna beviljades full ansvarsfrihet.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

7. Styrelse valdes enligt följande:

Ordförande:  Göran Kindgren, omval

Vice ordförande:  Marianne Kindgren, omval

Sekreterare:  Brita Sollenberg, omval

Kassör:  Johan Eklund, nyval

Ledamöter:  Siv Andersson, omval

Eila Andersson, omval

Suppleant: Linnéa Andersson, omval

Revisorer: Inez Nolåkers, omval

Viola Andersson, nyval

9. Medlemsavgiften fastställdes till 100:- för 2 år, periodsavgift.

10. Till valberedning valdes: 

Ingrid Andersson, nyval

Barbro Algotsson, nyval

 

11. Övriga frågor

En ny katalog för släkten från Roxnäs finns att köpa för 70:-. Den kan erhållas från Göran Kindgren eller Brita Sollenberg

 

Vid den Sörmländska Släktforskarmässan i Eskilstuna den 17 oktober 2009 kommer Roxnäs Släktförening att deltaga. Marianne Kindgren ordnar föreningens monter.

Återväxten inom föreningen bör tryggas genom att locka med yngre släktingar som medlemmar och därigenom kan även genomsnittsålder för aktiva medlemmar sänkas.

Siv Andersson presenterade en bok från Ridöns Hembygdsförening. Boken finns att köpa hos henne.

Beslutades att reseersättning skall utgå till ledamöter vid sammanträden. Marianne Kindgren får även reseersättning vid deltagandet i släktforskarmässan i Eskilstuna.

Abonnemangsavgift för två dataprogram för släktforskning, ca 1500:- betalas av föreningen för kommande tvåårsperiod till Marianne Kindgren.

Nästa släktmöte 2011 firar föreningen 25-årsjubileum och mötet äger rum i Barkarö, där första mötet hölls.

Tack framfördes och blommor överlämnades till avgående kassören Karl Gustaf Andersson.

Mötet avslutades med ett tack till Agne och Kerstin Andersson som arrangerat mötet i Helgarö Bygdegård och serverat en god måltid.

Vid protokollet

 

Brita Sollenberg

 

Justeras

 

Gudrun Hillman     Inga Eriksson